Lekov Dan sodelovanja z lokalno skupnostjo, enota Bokalce, 25. april 2019