Koncert mešanega pevskega zbora Kozarje, enota Bokalce, 14. november 2018