Nastop pevskega zbora Mlada srca, enota Bokalce, 8. maj 2019