Koncert komornega pevskega zbora Lek, enota Bokalce, 8. november 2018