Praznik slovenske kulture, enota Bokalce, februar 2018