Projekt GIRDA, 11.7. – 12.7.2017, enota Bokalce

Stanovalci našega Doma so 11. in 12.7.2017 sodelovali pri testiranju v okviru projektu GIRDA, program Erasmus – Strategic partnership for adult education. Projekt, ki ga v Sloveniji izvaja Inštitut Jožef Stefan pod vodstvom prof. dr. Borke Jerman Blažič poteka v petih držav EU z namenom, da se ugotovijo najustreznejši pristopi za učenje digitalnih veščin starejših občanov.

Nekaj utrinkov: