Potopisno predavanje o Sinaju, enota Bokalce, 5. september 2019