Sodelovanje na Medgeneracijskem natečaju za oblikovanje voščilnice, enota Bokalce, marec 2019