Nastop komornega pevskega zbora Lek, enota Bokalce, 11. april 2019