Nastop pevskega zbora Društva upokojencev Žerjavčki iz Trzina, enota Bokalce, 18. oktober 2019