V okviru modela kakovosti E-Qalin smo vodje in ključni zaposleni izvedli projektno nalogo ter oblikovali vizijo DSO Ljubljana Vič -Rudnik za naslednje petletno obdobje.

Na dveh delavnicah o oblikovanju vizije smo najprej pogledali nazaj in se skupaj spomnili kaj vse smo v domu uresničili v preteklih petih letih. Sledil je pogled naprej in skupno načrtovanje dela za naslednjih pet let. Vizija nagovarja aktualne zadeve na področju investicij in programov dela s stanovalci, svojci ter zaposlenimi v domu. Verjamemo, da bomo s skupnimi močmi, medsebojnim sodelovanjem, zagnanostjo in doslednostjo uspešni pri uresničitvi postavljene vizije.

Vizija Doma starejših občanov Ljubljana Vič-Rudnik 2021 – 2026

 Leta 2026 smo dom prijaznih, ustvarjalnih, dobronamernih, srčnih, strokovno usposobljenih, športno aktivnih in motiviranih zaposlenih. Imamo zapolnjena vsa prosta delovna mesta. Naši notranji procesi so optimizirani, zato imamo več časa za delo s stanovalci. Zagotavljamo empatičen vzajemni odnos med zaposlenimi, stanovalci in svojci. Na spremembe se odzivamo hitro, ustrezno in profesionalno. V sklopu DPP (družini prijazno podjetje) in PRZ (promocija zdravja) imamo razširjen nabor storitev in aktivnosti za zaposlene z namenom promocije zdravja na delovnem mestu in dobrega usklajevanja poklicnega in družinskega življenja.

Pri delu izhajamo iz potreb in želja stanovalcev. V delo redno vključujemo prostovoljce, zunanje sodelavce in predstavnike različnih lokalnih organizacij ter ustanov. Uvajamo nov koncept integrirane oblike dela z osebami z demenco. Osnovno zdravstveno dejavnosti zagotavljamo v skladu s splošnim dogovorom. V načrtovanje dela s stanovalci sistematično vključujemo njihove svojce. Svojci sodelujejo tudi na družinskih sestankih in pri paliativni oskrbi. Delo s stanovalci v enoti Kolezija poteka na podlagi koncepta kulture usklajenih odnosov. V obnovljenih prostorih enote Kolezija organiziramo delo v gospodinjskih skupinah.

Leta 2026 smo obnovili objekte A, B in delno C v enoti Kolezija, izboljšali kakovost bivanja in pogoje dela v enoti. Izdelali smo investicijsko in gradbeno dokumentacijo za novogradnjo v enoti Bokalce. Izboljšali smo energetsko učinkovitost zgradb in zmanjšali ogljični odtis. Nadaljujemo z izvajanjem brezpapirnega poslovanja in uporabo sodobnih tehnologij.

Vsak zaposleni je vključen v vsaj eno aktivnost iz nabora E-Qalin in PRZ ali koristi vsaj en ukrep DPP. S svojci stanovalcev aktivno sodelujemo pri izboljševanju kakovosti naših storitev.