Prehrana v Domu Starejših Občanov

Jedilni list, 04.09. – 10.09.2018, Kolezija

jedilnik od 04.09. do 10.09. 2018, Kolezija