Prehrana v Domu Starejših Občanov

Jedilni list, 20.11. – 26.11.2018, Kolezija

jedilnik od 20.11. do 26.11. 2018, Kolezija