Korporativno prostovoljstvo v enoti Bokalce, april 2019