Prebiranje literature z gospo Snoj, enota Bokalce, 16. januar 2020