Nastop pevskega zbora Mlada srca, enota Bokalce, 21. januar 2020