Nastop pevskega zbora DCA DUR, enota Bokalce, 17. april 2019