Velikonočna stojnica, enota Bokalce, 17. april 2019