Nastop pevskega zbora Sončki, enota Bokalce, 16. april 2019